Er staat weer een nieuw boek op de planning voor de boekenclub! Mail je reacties, gedachten en opmerkingen vóór 3 mei naar podcast@watlisaleest.nl, zodat je deel kan zijn van de bespreking.

Onderstaande vragen (en jullie antwoorden!) vormen de basis van de aflevering. Het zou tof zijn als je die wilt beantwoorden, maar dat is natuurlijk niet verplicht. Alle input is welkom!

Leesvragen (bevatten spoilers)

  1. Wat is je eerste reactie op het boek?
  2. Het is een waargebeurd verhaal met elementen van fictie. Wat vind je van de informatie die achterin het boek staat? Wat doet dat met je?
  3. Wat vind je van Alma’s houding ten opzichte van leven en dood, het beschermen van haar meisjes en haar omgang met de kampleiding?
  4. Het zijn verschrikkelijke gebeurtenissen die in het boek worden beschreven. Heeft dit impact gehad op jouw beeld van de concentratiekampen en de oorlog in het algemeen?
  5. In het boek spelen veel personages een rol, van verschillende achtergronden. Omdat de meeste zijn gebaseerd op historische figuren, is het wel mogelijk om over karakterontwikkeling te spreken? En welk personage sprak je het meest aan?
  6. Zou je dit boek als fictie of non-fictie beschouwen? Wat zou er moeten veranderen om het meer fictie of non-fictie te maken?
  7. Heb je nog overige opmerkingen of vragen voor de bespreking?