Er staat weer een nieuw boek op de planning voor de boekenclub! Mail je reacties, gedachten en opmerkingen vóór 20 april naar podcast@watlisaleest.nl, zodat je deel kan zijn van de bespreking.

Onderstaande vragen (en jullie antwoorden!) vormen de basis van de aflevering. Het zou tof zijn als je die wilt beantwoorden, maar dat is natuurlijk niet verplicht. Alle input is welkom!

Leesvragen (bevatten spoilers!)

  1. Wat was je eerste reactie op het boek?
  2. Ik ga leven is een autobiografische roman, wat betekent dat Lale Gül haar eigen ervaringen als fictie heeft opgeschreven. Wist je dit van tevoren? Heeft dit effect op hoe je het leest?
  3. Hoe past dit boek binnen de discussie en beeldvorming omtrent de islam en Nederlandse Turken?
  4. Op drie momenten was een gedicht te lezen. Wat vond je hiervan?
  5. Hoe zou je het plot omschrijven? Is er wel sprake van een plot?
  6. Waarom komt het woord ‘ouders’ nergens in het boek voor? Zelfs ‘voorouders’ is ‘voorverwekkers’ geworden. 
  7. Wat vind je van het taalgebruik van Gül? Ze wisselt straattaal met academische woorden af. Past dit binnen het verhaal?
  8. Zijn er nog dingen die je toe wilt voegen aan deze bespreking?